Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character
Web

Energijadoma.si, 25. 7. 2013 E-transformer ozave?a o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami

Druba Zeos v okviru akcije Odlo?uj, ki ga preko finan?nega instrumenta LIFE+ sofinancira ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropska komisija, po slovenskih ob?inah in olah izvaja zbiralno osve?evalne akcije glede ravnanja z elektronskimi odpadki in odpadnimi baterijami.

www.energijadoma.si/novice/arhiv-novic/etransformer-ozavesca-o-pravilnem-ravnanju-z-eodpadki-in-odp

Web

Eko-planet.net, 23. 7. 2013 E-transformer o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Projekt LIFE+ ODLO?UJ sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropska komisija s fundacijo LIFE+. Namen projekta je iriti informacijo o pomembnosti lo?evanja E-odpadkov in odpadnih baterij, monostih njihovega oddajanja v zbiralnice in spodbuditi kon?ne potronike, da spremenijo vedenje in dejansko za?nejo tovrstne odpadke lo?evati v kolikor jih e ne.

www.eko-planet.net/e-transformer-o-pravilnem-ravnanju-z-e-odpadki-odpadnimi-baterijami

Web

Mojkraj.info, 19. 7. 2013 E-transformer ozavestil dobro tretjino Slovencev o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Ljubljana, 18. julij ZEOS d.o.o., ki v imenu proizvajalcev in uvoznikov EE opreme kot skupna shema ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO) ter shemo ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osve?evalne akcije po slovenskih ob?inah in olah.

mojkraj.info/index.php/lokaln-o/3238-etransformerinslovenci

Web

Radio-sora.si, 17. 7. 2013 E-transformer v Ob?ini Gorenja vas-Poljane

Ob?ina Gorenja vas -Poljane je v skrbi za ?isteje okolje pristopila k projektu E-odpadke lo?uj in okolje varuj, kaj je botrovalo njihovi odlo?itvi pojasnjuje Kristina Knific, vija svetovalka za podro?je ravnanja z odpadki in varovanje okolja.

www.radio-sora.si/novice/13387

Posnetek 1:www.radio-sora.si/.../NOVICA-EKO%20BUS%201_91.mp3

Posnetek 2:www.radio-sora.si/.../NOVICA-EKO%20BUS%202_36.mp3

TV, trajanje 1 min

TV Koper, 6. 7. 2013 Primorska Kronika E-transformer v Piranu

SIMONA HORVAT (voditeljica): K okoljskemu osve?anju Piran?anov pa je prispeval tudi obisk posebnega vozila E-transformer.

Print, stran 23

Ve?er, 5. 7. 2013 V enem dnevu est ton odpadkov!

Podjetje ?isto mesto Ptuj je med akcijo pred kidri?evsko osnovno olo postavilo multimedijsko vozilo, ki si ga je prilo ogledat ve? doma?inov.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>
Stran 2 od 24