Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character

Pogoji uporabe

Vse pravice so pridrane. Informacije in dokumenti na spletni strani life.zeos.si so predmet avtorske za?ite in drugih oblik za?ite intelektualne lastnine avtorjev projekta.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, doma?o rabo, prepovedano je spreminjanje ozna?b o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Avtorji spletnega mesta si prizadevamo za aurnost, to?nost in popolnost vseh podatkov in informacij na spletni strani, vendar za njihovo dejansko aurnost, to?nost in popolnost ne prevzemamo nikakrne odgovornosti.

Uporabniki dostopajo do spletne strani na lastno odgovornost. Avtorji ne odgovarjamo za morebitno kodo zaradi motene ali onemogo?ene rabe spletne strani ali za kakrne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Avtorji prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino in delovanje spletnih strani, ki so povezane s to spletno stranjo.