Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character

Okolje, julij 2013

Print, strani 36, 37 in 38

Okolje, julij 2013 Lastnitvo nad OEEO naj pripada proizvajalcem

Mag. Emil ehi?, direktor sheme ZEOS za ravnanje z OEEO in OPBA, ocenjuje, da je pri zbranih in obdelanih koli?ina odpadkov bisrvena rast. Tako je bilo tudi lani.