E-transformer anketa
no image

Pozdravljeni. Pred vami je anketa, s katero elimo pridobiti povratno informacijo o osve?enosti o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami. Pri vpraanjih ozna?ite pravilni odgovor, ter bodite pozorni ker obstaja monost ve? pravilnih odgovorov.

Naziv ole:*
Kaj spada med odpadno elektri?no in elektronsko opremo ali E-odpadke?*
Med E-odpadke spada vsa oprema, ki za svoje delovanje potrebuje baterijo ali akumulator.
Med E-odpadke spada vsa oprema, ki za svoje delovanje potrebuje elektri?no energijo.
Med E-odpadke spada vsa oprema, ki jo najdemo med meanimi komunalnimi odpadki.
Ali lahko E-odpadke in odpadne baterije oddamo med meane komunalne odpadke?*
DA
NE