Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character

Zahvale

Zahvala O Ferda Vesela

ZAHVALA

 

Na nai oli posve?amo izjemno pozornost varovanju okolja. e posebno pozornost namenjamo seznanjanju u?encev z nevarnimi odpadki in lo?evanju odpadkov tako v oli kakor v doma?em okolju.

Vao odli?no predstavitev E-transformerja so si z velikim zanimanjem ogledali u?enci in tudi delavci ole.

Zahvaljujemo se vam za obisk nae ole in vas hkrati prosimo, da se na oli s taknimi vzpodbudnimi vsebinami in aktivnostmi e oglasite.

 

S spotovanjem,

Janez Peterlin, ravnatelj

 Sabina Rosa,
koordinatorica projekta EKO - terminali 

 

entvid pri Sti?ni, 9. november2012

izlake

ZAHVALA

 

V?eraj je nao olo obiskalo vozilo E-transformer, prejeli smo tudi zbiralnike za zbiranje e-odpadkov.

Vao ponudbo za izobraevanje otrok in tudi odraslih o zbiranju tovrstnih odpadkov smo toplo sprejeli, saj nam je ohranjanje okolja skupna skrb in cilj.

E-odpadke bomo v oli pridno zbirali in lo?evali, za obisk E-transformerja pa se priporo?amo tudi v naslednjem olskem letu.

Zahvaljujemo se vam, da ste naim u?encem omogo?ili ogled programa in upamo, da smo tako pripomogli k spodbujanju ustreznega lo?evanja in ravnanja z odpadki.

Upamo in elimo, da bo vaa akcija delena veliko pozitivnega odziva in uspeha.

 

Ravnateljica

Tatjana Krautberger

 

Izlake, 24. oktober 2012