Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

Obdelava in predelava odpadne opreme

Dvigovanje ozave?enosti o pravilnem ravnanju z odpadno elektri?no in elektronsko opremo vpliva na pravilno zbiranje odpadne opreme, kar posledi?no omogo?a nadaljnjo obdelavo in predelavo.

Vsa zbrana OEEO se obdela in reciklira v skladu z obstoje?imi predpisi in dovoljenji s katerimi razpolagamo. Obdelava se vri v Sloveniji za tiste skupine OEEO, za katere v Sloveniji obstaja ustrezna tehnologija. Tako se odstranijo ohija, kabli, steklo, plastika, tonerji, baterije, elektromotorji, kondenzatorji, tiskana vezja,

Za slikovne cevi, ki se odstranijo iz TV in monitorjev in za hladilno zamrzovalne aparate pa zagotavljamo ?ezmejno preme?anje v tujino, ker v Sloveniji ni ustreznega obrata za predelavo navedenih vrst OEEO. Tako zagotavljamo, da se tudi tovrstni odpadki obdelajo in reciklirajo na u?inkovit in pravilen na?in.