Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

Kako ublaiti negativne u?inke odpadne opreme?

  1. Pred nakupom novega aparata razmislimo, ali ga zares potrebujemo in ali bi bil obstoje?i aparat e uporaben.
  2. ?e se odlo?imo za nakup, star aparat oddamo v trgovini. Prodajalec ga brezpla?no prevzame.
  3. Odpadni aparat brezpla?no sprejmejo tudi v zbirnih centrih, kjer je uvedeno lo?eno zbiranje odpadkov in ima OEEO posebno mesto. Tu preide odgovornost na ZEOS.
  4. V imenu prestopnikov skupne sheme ravnanja z OEEO jo pri trgovcih in zbiralnicah prevzamemo ter skrbimo za njeno nadaljnjo obdelavo.
  5. Opremo glede na vrsto odvaamo do posameznih izvajalcev, ki jo razstavijo, posamezne komponente pa gredo v nadaljnjo predelavo.
  6. Za dolo?ene skupine ali dele opreme v Sloveniji ni ustreznih predelovalnih obratov, zato je potreben odvoz v tujino.