Kako ublažiti negativne učinke odpadne opreme?

  1. Pred nakupom novega aparata razmislimo, ali ga zares potrebujemo in ali bi bil obstoječi aparat še uporaben.
  2. Če se odločimo za nakup, star aparat oddamo v trgovini. Prodajalec ga brezplačno prevzame.
  3. Odpadni aparat brezplačno sprejmejo tudi v zbirnih centrih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov in ima OEEO posebno mesto. Tu preide odgovornost na ZEOS.
  4. V imenu prestopnikov skupne sheme ravnanja z OEEO jo pri trgovcih in zbiralnicah prevzamemo ter skrbimo za njeno nadaljnjo obdelavo.
  5. Opremo glede na vrsto odvažamo do posameznih izvajalcev, ki jo razstavijo, posamezne komponente pa gredo v nadaljnjo predelavo.
  6. Za določene skupine ali dele opreme v Sloveniji ni ustreznih predelovalnih obratov, zato je potreben odvoz v tujino.