Nagovor direktorja

Odločuj(te)!

Družba ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. je oktobra letos s pozivom "Odločuj!" začela z izvajanjem vseslovenskega ozaveščevalnega projekta Life+ Slovenia WEE Campaign, ali Slovenska OEEO kampanja, ki se delno financira iz evropskih sredstev - programa LIFE+ Information & Communication, projekt pa finančno podpira tudi Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Cilj projekta je povečati ozaveščenost o okoljskih vprašanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo električne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo, vključno s ponovno uporabo in recikliranjem. Projekt bo trajal dve leti, od oktobra 2011 do novembra 2013, in bo nagovoril učence osnovnih in srednjih šol, učitelje ter gospodinjstva na celotnem območju Slovenije. 

Emil Šehič, vodja projekta in direktor družbe