O projektu

recycleV podjetju ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, d.o.o. smo pripravili projekt »Slovenia WEEE Campaign – Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO«, ki je namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).

Aktivnosti za dosego zastavljenega cilja bodo v obdobju dveh let, med oktobrom 2011 in oktobrom 2013, osredotočene na motivacijo javnosti ter širjenje znanja in informacij glede ustreznega ravnanja z OEEO. Prizadevamo si, da na zabaven in interaktiven način, ciljnim javnostim predstavimo pomen pravilnega ravnanja z OEEO ter škodljivost, ki jih ta vrsta odpadkov predstavlja za okolje.

Ciljne javnosti, ki jih projekt nagovarja:

 • Učenci osnovnih in srednjih šol
 • Učitelji in vodstvo osnovnih ter srednjih šol
 • Gospodinjstva na območju RS

Ključni deležniki in partnerji projekta:

 • Ministrstvo za okolje in prostor RS
 • Nacionalni in lokalni/regionalni uradi, občine
 • Državne okoljske agencije in uradi
 • Okoljske in nevladne organizacije
 • Javne službe za zbiranje komunalnih odpadkov v Sloveniji
 • Osnovne in srednje šole ter izobraževalni programi
 • Proizvajalci in pridobiteljev električne in elektronske opreme

Sofinancerji

 • Evropska komisija (50%)
 • Ministrstvo za okolje in prostor RS (20%)