Pravila natečajev in nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre Life+ Odločuj! – EKO terminali

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o., Brnčičeva 39, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali ZEOS), ki izvaja celovit projekt ozaveščanja širše javnosti in šolske mladine o pomembnosti ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij  in akumulatorjev (OPBA).

Z zbiralnimi akcijami in dogodki, ki se izvajajo na območju cele Sloveniji v obdobju od oktobra 2011 do oktobra 2013, želi ZEOS kot konkreten odgovor na sprejete okoljske direktive EU, povečati število zbrane OEEO, sijalk in prenosnih baterij v Sloveniji.

Cilj projekta je povečati ozaveščenost o okoljskih vprašanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo električne in elektronske opreme (OEEO), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo (vključno s ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim poudarkom na ozaveščanju gospodinjstev in šolskih otrok na celotnem območju Slovenije.

Za ta namen smo prilagodili 80 interaktivnih terminalov z računalniškim zaslonom na dotik, ki so se prvotno uporabljali za potrebe zdravstvenega zavarovanja pacientov v slovenskih zdravstvenih domovih. Nadomestili so jih novejši in učinkovitejši sistemi, naš namen pa je, da jih obnovimo ter z nadgradnjo prilagodimo / dodamo interaktivna gradiva za spodbujanje pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in tako dodatno podpremo ozaveščanje ciljne javnosti za pravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Interaktivni terminali bodo postavljeni v 80 izbranih osnovnih šol, ki hkrati sodelujejo v nagradni igri, slednja poteka od aprila 2012 do septembra 2012.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo šole, ki so svoje sodelovanje potrdile s prijavo bodisi po telefonu na 01-366-8541, ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , ali so izpolnile prijavni obrazec, ki je bil objavljen na spletni strani life.zeos.si. Sodelujoče šole so hkrati poskrbele, da je za EKO terminal na šoli zagotovljeno primerno mesto s povezavo do napajanja in Interneta ter (priporočljivo) odslužen osebni računalnik (PC) s sledečo specifikacijo (priporočljivo) potrebne strojne opreme:

- Pentium 4, CPU 1.80 GHz,

- 512 MB RAM,

- 20 GB Disk,

- Windows XP Professional (z naloženim Service Pack 2),

Za primerno mesto postavitve terminala predlagamo prostor znotraj šole, na prehodu in ali v območju rednega gibanja ter zadrževanja učencev. Sodelovanje v nagradni igri hkrati ni pogojeno z nikakršnim nakupom in ga ZEOS ne zaračunava.

Po potrditvi sodelovanja bomo v dogovorjenem roku EKO terminal dostavili na šolo, o čemer bo šola predhodno obveščena, da se dogovori ustrezen termin dostave in koordinatorja EKO terminala na strani šole. Prijavljene šole nato od ZEOS-a prejmejo ohišje EKO terminala s funkcionalnim zaslonom občutljivim na dotik in vsemi potrebnimi programskimi gonilniki za strojno opremo ter dokumentom »Navodila za namestitev in pripravo EKO terminala«.

Posamezna prijavljena šola nato EKO terminal s pomočjo navodil priklopi na odslužen računalnik (PC) ter vzpostavi prednaloženo programsko in strojno opremo. Slednje omogoča registracijo v sistem EKO terminal. Šola, ki bo na svojem območju terminal prva samostojno vzpostavila in se z registracijo uspešno prijavila v sistem, hkrati pa objavila sliko vzpostavljenega, delujočega in funkcionalnega EKO terminala na Facebook profilu »Odločuj!« (http://www.facebook.com/Odlocuj) bo nagrajena. Šteje čas od dostave terminala na šoli, do registracije v sistemu EKO terminal in objave slike delujočega terminala na Facebook profilu »Odločuj!«.

Vsaka posamezna šola lahko k nagradni igri pristopi največ 1x (enkrat). Obvestilo o morebitni nagradi bo udeležena šola prejela na e-naslov, ki ga hrani ZEOS. Za prevzem nagrade veljajo določila navedena v 6. točki splošnih pogojev nagradne igre.

3. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri – s potrditvijo sodelovanja v skladu s 1. odstavkom 2. točke splošnih pogojev nagradne igre se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 3.9.2012 razglasil nagrajenca na svojem Facebook in Twitter profilu ter spletni strani, ki dobi pravico do nagrade. Za primer, da nagrajena šola nagrade ne bo mogla ali hotela izkoristiti oz. prevzeti, bo organizator podelil nagrado drugo uvrščeni šoli oz. tretje uvrščeni šoli in v tem vrstnem redu, glede na nagrajeno šolo. V primeru, da nagrade v skladu s splošnimi pogoji ni mogoče podeliti, bo organizator izvedel žrebanje nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani life.zeos.si. 

4. Nagrada

Posamezna sodelujoča šola lahko 1x (enkrat) prejme le 1 (eno) nagrado. 

Opis nagrade: organiziran celodnevni izlet v popularni zabaviščni park Gardaland v Italiji na naslovu: GARDALAND PARK, Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), za 30 oseb in potrebne spremljevalce oz. predstavnike šole. Šola sama prevzame odgovornost izbire 30 kandidatov, ki jih pošlje na izlet.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre.

5. Obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre, nadzor nad njenim potekom in razglasitvijo nagrajenca ter morebitno žrebanje, skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad, v kolikor bo potrebno, bo potekalo v mesecu septembru 2012 na naslovu organizatorja (Brnčičeva 39, 1000 Ljubljana).

Sodelujoče šole bodo o izidu nagradne igre obveščene na e-naslov, ki ga v bazi osebnih podatkov prijavljenih šol hrani ZEOS, hkrati pa na spletni strani life.zeos.si. ZEOS si pridružuje pravico, da nagrajenca objavi v svojih in drugih medijih ter javnih občilih v katerih javnost obvešča o projektu iz 1. točke splošnih pogojev.

6. Prevzem in koriščenje nagrade

O načinu prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen po elektronski pošti in ali po telefonu. Nagrado prevzame pooblaščena oseba s strani nagrajene šole, ki izkazuje pooblastilo, da lahko v imenu nagrajene šole nagrado tudi prevzame.

Nagrajenec mora koriščenje nagrade potrditi najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema obvestila o nagradi, sicer se pravica do nagrade podeli rezervnemu nagrajencu naprej v skladu s 3. točko splošnih pogojev.

Koriščenje nagrade je predmet uskladitve organizatorja z nagrajeno šolo.

7. Varstvo podatkov

Organizator za vse šole prijavljene v nagradno igro vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih podatkov, tudi osebnih, sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator za namen nagradne igre ne potrebuje nobenih dodatnih osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov sodelujočih v nagradni igri, razen uradnega naziva šole, naslova in imena prevzemnika nagrade, ne bo posredoval tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov imajo pooblaščeni posamezniki prijavljenih šol možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani life.zeos.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , s pripisom »Nagradna igra EKO terminali«.

V Ljubljani, dne 16.4.2011

ZEOS d.o.o.