O nas

Republika Slovenija je na podlagi Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi z dne 27. 1. 2003, v letu 2006 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS 107/06). Ta določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nepravilnega odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave. Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave odpadne opreme.

S tem namenom so najvidnejši zavezanci za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji v juniju 2005 ustanovili družbo ZEOS, d.o.o. Postala je prva in edina nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno elektriãno in elektronsko opremo v Sloveniji.

V letu 2006 je družba uspešno koordinirala in aktivno sodelovala z Ministrstvom za okolje in prostor pri vzpostavitvi sistema zbiranja in nadaljnje obdelave ter predelave odpadne EE opreme. Prednosti najbolje organizirane nacionalne sheme je prepoznalo Evropsko združenje proizvajalcev sijalk (ELC) in z njihovim znanjem in izkušnjami smo v okviru naše sheme vzpostavili tudi sistem zbiranja in recikliranja odpadnih sijalk. Z vključitvijo zbiranja odpadnih sijalk je ZEOS postal del enotnega sistema zbiranja in recikliranja odpadne EE opreme za področje celotne EU.

V februarju 2007 smo pričeli zbirati odpadno EE opremo in izvajati obdelavo doma ter v tujini. Za navedeno smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja in se kot prva skupna shema v Sloveniji pod zaporedno št. 1 dne 18. 4. 2007 vpisali v evidenco načrtov pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.