Čistko, julij 2013

Časopis, strani 7, 8, 12, 13 in 14

Čistko, julij 2013 Spoznavanje ustreznega ločevanja odpadne elektronske in električne opreme tudi z E-transformerjem

Akcija "odločuj! Odpadno električno in elektronsko opremo" sedaj tudi v občini Kidričevo.