Skupnostobcin.si, 29. 7. 2013

Web

Skupnostobcin.si, 29. 7. 2013 E-transformer ozavešča o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Zeos d.o.o., ki v imenu prozvajalcev in uvoznikov EE opreme izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osveščevalne akcije po slovenskih občinah in šolah.

www.skupnostobcin.si/.../TN_st._29_19.7.2013_-_26.7.2013.pdf