Obala.net, 21. 6. 2013

Web

Obala.net,  21. 6. 2013 Prinesi smeti, odnesi nov hladilnik

Javno podjetje Komunala Izola in družba ZEOS prirejata akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev. Z akcijo “E – odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki poteka pod okriljem LIFE+, želijo spodbuditi k oddaji električne in elektronske opreme, odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in akumulatorjev na pravo mesto.

www.obala.net/obala/prinesi-smeti-odnesi-nov-hladilnik-59250/clanek