Večer, 18. 6. 2013

Print, stran 23

Večer, 18. 6. 2013 Zbiralna akcija Odločuj!

V sodelovanju s podjetjem Čisto mesto se je tudi občina Kidričevo pridružila akciji Zeosa "Odločuj! Odpadno električno in elektronsko opremo ločuj!"