OŠ Toneta Čufarja Maribor, 4. 6. 2013

Web

OŠ Toneta Čufarja Maribor, 4. 6. 2013 E - transformer na obisku

ODPADKI SO LAHKO TUDI UPORABNI – OD LOČUJ

Če E-odpadke odložimo na pravilno mesto, s tem zagotovimo pravilno obdelavo in recikliranje. Zato smo se na naši šoli odločili organizirati EKO DAN v duhu »od ločevanja«.

www.cufar.si/index.php/zivljenje-in-delo-na-soli/80-dnevi-dejavnosti/645-e-transformer-na-obisku