ZEOS na Študentski areni

ZEOS na Študentski areniDružba ZEOS je kot podpornik akcije zagotovilo odpadno računalniško opremo za ponovno uporabo, medtem ko je društvo Duh Časa, izvajalo servisiranje in reciklažo odsluženih računalnikov. Strokovnjaki so iz izbranih komponent sestavljali računalnike in jih podarili socialno ogroženim dijakom in študentom. S takim ravnanjem smo obiskovalcem izpostavili pomembnost pravilnega ravnanje z E-odpadki.

studentska_arena_1studentska_arena_3