E-transformer na čarobnem dnevu

Vabljeni na Čarobni dan v Arboretum Volčji Potok, kjer si boste v E-transformerju lahko ogledali pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji.

http://www.carobnidan.si/

head_arboretum2012