Predstavitev projekta Life+ elektoinštalaterskim podjetjem

Predstavitev projekta Life+ elektoinštalaterskim podjetjem.Zeos je 12.12.2011 na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije podelil 40 certifikatov Sijajno elektroinštalaterskim podjetjem in distributerjem sijalk. S pridobljenim certifikatom lahko podjetja izkazujejo okoljsko ozaveščenost, ki lahko predstavlja referenčno prednost pred konkurenco.

Z navedeno akcijo smo vedenje o pravilnem ravnanju z varčnimi sijalkami razširili tudi uporabnike, ki se z njimi srečujejo vsakodnevno. To je pomembno zaradi dejstev ker se vse varčne sijalke uvrščajo med nevarne odpadke saj vsebujejo živo srebro, ki z nepravilnim ravnanjem prehaja v zrak, zemljo in vode ter s tem povzroča tako okoljsko škodo kot negativno vpliva na zdravje ljudi.
Navedeni dogodek smo izkoristili tudi za predstavitev projekta »Slovenia WEEE campaign«. S predstavitvijo smo želeli že pred zagonom našega Life+ projekta seznaniti tudi elektroinštalaterje in podjetja iz tega področja, ki so nepogrešljiv partner pri doseganju ciljev zbiranja OEEO in pa osveščevanja širše javnosti v Sloveniji. Na predstavitvi smo posebno pozornost namenili ločenemu in pravilnemu ravnanju z odpadnimi varčnimi sijalkami.

Predstavitev projekta Life+ elektoinštalaterskim podjetjem