Izjava za medije

Izjava za medijeV sredo, 7. decembra 2011 je ZEOS, družba za ravnanje z električno in elektronsko opremo, na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila celovit projekt ozaveščanja širše javnosti in šolske mladine o pomembnosti ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA). Z zbiralno ozaveščevalnimi akcijami in dogodki, ki se bodo na celotnem območju Slovenije vrstili v obdobju naslednjih dveh let, želi ZEOS kot konkreten odgovor na sprejete okoljske direktive EU, povečati količino zbrane OEEO, sijalk in prenosnih baterij in akumulatorjev v Sloveniji.

Vsebinska zasnova projekta je potekala v sodelovanju s podjetjem DE:novo skupina d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost projekta, ki je financiran s strani družbe ZEOS, d.o.o., Ministrstva za okolje in prostor RS in Evropske komisije iz programa "Life+ Information & Communication" je 600.000 EUR.

Gostitelj dogodka Emil Šehič, direktor družbe ZEOS in vodja projekta »ODLOČUJ !«, je uvodoma predstavil namen ter delovanje družbe in konkretne vsebine projektnih akcij. Osnovno poslanstvo družbe ZEOS kot nosilca skupne sheme proizvajalcev in uvoznikov je izpolnjevanje obveznosti zbiranja, obdelave ter nadaljnje predelave OEEO, sijalk in OPBA v Sloveniji. ZEOS, kot pooblaščena shema za zbiranje OEEO sicer presega trenutne normative zbiranja tovrstnih odpadkov,  ki so določene s strani Evropske Unije, vendar želi s projektom »Life+ Odločuj – Slovenska OEEO kampanja«  tudi v prihodnje zagotavljati vse večje okoljske zahteve. Cilj projekta je torej, da se elektronski odpadki oddajo na ustrezna zbirna mesta, da se preko ozaveščanja na osnovnih in srednjih šolah, potujoče karavane in komunikacije na popularnih družabnih omrežjih, vzpodbuja in ozavešča ciljne skupine o okoljskih vprašanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo EEO, ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo (vključno s ponovno uporabo in recikliranjem).

Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor RS – sofinancer in podpornik projekta, je predstavila instrument Evropske komisije za financiranje okoljskih projektov – Life+. Gre za izjemno pomemben instrument sofinanciranja okoljevarstvenih projektov, ki od prijaviteljev terja zavezo za dosego zahtevnih, jasno opredeljenih in merljivih ciljev.  To zavezo je pri družbi ZEOS prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki je projekt podprlo s svojimi sredstvi v višini 120.000 eur. Ga. Avčin Tržan se je hkrati navezala na direktivo EU in Uredbo o okoljski zasnovi izdelkov, ki je podlaga za izvajanje predstavljenih projektov. Doseči je potrebno zastavljene okoljske cilje in uspešno izvesti ukrepe, kot je npr. WEEE Direktiva 2002/95/EC. Posledično je zato pomembno uspešno ozaveščanje javnosti o tej pereči problematiki in problematiki odpadkov nasploh.

Janez Matos, član uprave društva Ekologi brez meja je na podlagi lastnih izkušenj  spregovoril o pomembnosti izvajanja predstavljenih ukrepov in akcij. Predvsem z vidika potreb po spreminjanju navad ter ustaljenih miselnih vzorcev posameznikov. Razpravljal je o tem, kako pomembno vlogo imajo pri tem mediji. Učinkovito mobilizirati množice je težka naloga. Pomembne so akcije ozaveščanja javnosti, kakršno je predstavil ZEOS, ker tako uporabniki dobijo celovito sliko o OEEO, njihovih slabostih za okolje. Šolsko mladino je kot ciljno skupino za tovrstne akcije vendarle lažje nagovoriti, kot odrasle. Da posamezniki prevzamejo ekološko miselnost in vzorce vedenja, odgovornost ter skrb za okolje in njegovo ohranitev, je potrebna medsebojna vzpodbuda, nadzor, inšpekcije in kaznovanje tistih, ki z okoljem ravnajo neodgovorno.

Debato je moderiral Matej Klepec, direktor družbe DE:novo skupina d.o.o...

izjava_za_medije_1izjava_za_medije_2izjava_za_medije_3izjava_za_medije_4izjava_za_medije_5izjava_za_medije_6izjava_za_medije_7izjava_za_medije_8izjava_za_medije_9