Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

Slovenija uspešna pri recikliranju

carobni dan 2

Po podatkih Državnega statisti?nega urada RS Slovenije je naša država lani reciklirala skoraj 58 odstotkov v tem letu nastalih komunalnih odpadkov. To je 35 odstotnih to?k ve? kot v letu 2010 in okoli štiri odstotne to?ke nad ravnijo lanskega leta.

Najve? komunalnih odpadkov je nastalo v obalno-kraški statisti?ni regiji (577 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statisti?ni regiji (329 kilogramov na prebivalca). Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih lo?eno. Delež lo?eno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto znižal z 69 na 67 odstotkov.