Zdaj gre zares!

Udeležili smo se regionalnega Life+ 2010 "Kick-off" srečanja.

V Bukarešti je bil organiziran enodnevni začetni seminar na temo projektnega vodenja in poročanja o izvajanju odobrenih projektov v okviru "zelenega" instrumenta za financiranje okoljevarstvenih projektov - Life+. Organizator le tega je bila Evropska komisija in zunanji partner - podjetje Astrale, ki skrbi za eksterni monitoring in spremljanje izvajanja odobrenih projektov za sofinanciranje.

Dogodka so se udeležili predstavniki podprtih projektov iz držav Romunije, Madžarske in Slovenije. Predstavljene teme v okviru seminarja so bile vezane predvsem na ustrezne mehanizme in načine poročanja ter komuniciranja z Evropsko komisijo ter ekipo monitoringa Astrale. 
Prikazanih je bilo nekaj uspešno izvedenih projektov s primeri dobre prakse. V zaključku smo predstavniki posameznih organizacij opozorili na posamezna odprta vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo in predstavili svoje projekte.