Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

ZAKLJU?EK AKCIJE »E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ!« v POMURJU

ZAKLJU?EK AKCIJE »E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ!« v POMURJUV petek, 12.4.2013, se je z razglasitvijo zmagovalcev na Radiu Murski val, zaklju?ila zelo uspešna akcija »E-odpadke lo?uj in okolje varuj!« , ki smo jo izvedli skupaj z družbo Saubermacher-Komunala d.o.o. ter ob medijski podpori Radia Murski val. V akciji je sodelovalo 24 šol iz levega brega Mure in skupaj so u?enci, ob pomo?i vsega lokalnega prebivalstva iz kar 18 ob?in, zbrali preko 235 ton odpadnih elektri?nih aparatov in baterij.

Rezultat je ve? kot odli?en, saj zbrana koli?ina predstavlja skoraj dva- kratno koli?ino odpadne elektri?ne in elektronske opreme, zbrane pri izvajalcu javne sluzbe Saubermacher-Komunala d.o.o. v enem letu.

Vse šole so se odrezale nad vsemi pri?akovanji zato smo najboljše med njimi tudi nagradili.

Najbolje se je odrezala Osnovna šola Beltinci, ki je zbrala kar 288.035 to?k in si s tem prislužila koncert za celotno šolo. Sledita ji Osnova šola Puconci z 269.441 to?kami in nagrado 4-urnim kopanjem v termah Vivat in Osnovna šola II v Murski Soboti, ki je zbala 215.106 to?k ter si prislužila nagrado Pomurskih mlekarn.

Nagradili pa smo tudi šole, ki so zbrale najve? to?k na u?enca. V tej skupini, je bila najboljša Osnovna šola Šalovci s 165.111 to?kami ter osvojitvijo nagradnega ogleda kino predstave z avtobusnim prevozom. Sledita pa ji šoli OŠ Kobilje s 93.799 to?kami (kopanje v Termah Moravske toplice) in DOŠ Prosenjakovci s 105.552 to?kami (nagrada Panvita).

Ob tej priliki bi se želeli zahvaliti tudi sponzorjem, ki so prispevali dodatne nagrade za šole in s tem izrekli podporo naši akciji in angažiranju vseh udeležencev v njej.
Poleg nagrajenih šol, smo podelili še pet prakti?nih nagrad posameznikom, ki so prinesli E-odpadke v enega od zbirnih centrov, dva nagrajenca pa sta prejela nov hladilnik.

Akcija se je izkazala za zelo uspešno za kar se moramo zahvaliti vsem udeležencem in pa našim partnerjem. Še enkrat se je pokazalo, da se s skupnimi mo?mi lahko naredi zelo veliko v dobrobit vseh nas in našega okolja. Upamo in verjamemo, da bomo v Pomurju tako akcijo še kdaj ponovili in presegli že tako odli?ne rezultate.

zakljucek_pomurje_1zakljucek_pomurje_2zakljucek_pomurje_3zakljucek_pomurje_5zakljucek_pomurje_6zakljucek_pomurje_7zakljucek_pomurje_8