Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1411. Error 9: Invalid character
carobni dan 2

Po podatkih Dravnega statisti?nega urada RS Slovenije je naa drava lani reciklirala skoraj 58 odstotkov v tem letu nastalih komunalnih odpadkov. To je 35 odstotnih to?k ve? kot v letu 2010 in okoli tiri odstotne to?ke nad ravnijo lanskega leta.

Najve? komunalnih odpadkov je nastalo v obalno-kraki statisti?ni regiji (577 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statisti?ni regiji (329 kilogramov na prebivalca). Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih lo?eno. Dele lo?eno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejnje leto znial z 69 na 67 odstotkov.

V ?asu letonjega Evropskega tedna zmanjevanja odpadkov, ki poteka med 18. in 26. novembrom, se posve?a posebno pozornost temi ponovne uporabe. V sklopu tega tedna se vsako leto izvaja ve? kot 25 tiso? komunikacijskih ukrepov v 28 dravah.

Po vsej Sloveniji in Evropi se v tem tednu tudi letos e odvijajo aktivnosti, katerih cilj je spodbuditi razpravo o u?inkoviti rabi virov in kronem gospodarstvu ter promovirati trajnostno naravnane prakse.

carobni dan 2

V ?etrtek 16. novembra smo se udeleili odprtja prenovljenega Gorenje Studia v Velenju, na novi / stari lokaciji (ob Gorenje Servis).

Pred studiem smo postavili naega na novo oble?enega E-transformerja skupaj z E-kolesom, ECI pa je navdueval vse obiskovalce s svojimi nor?ijami.

carobni dan 2

V avli Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Ljubljani si lahko do za?etka januarja 2018 ogledate razstavo naih dveh projektov LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki.

Serija zanimivih fotografij z dogodkov vas bo popeljala v svet starih aparatov, video posnetki pa vas bodo dodatno pou?ili o pravilnem ravnanju z njimi. Vabljeni!

carobni dan 2

Evropski teden zmanjevanja odpadkov se nestrpno blia in zato je Gospodarska zbornica Slovenije 25. oktobra organizirala posebno delavnico z naslovom Kako organizirati uspeno akcijo. Na delavnici se je predstavila letonja tema Evropskega tedna zmanjevanja odpadkov, primeri dobrih praks in postopki prijave.

Komunaliada 2017

V okviru projekta smo se udeleili letonje KOMUNALIADE, ki se je zgodila v Krkem 9. in 10. junija 2017. KOMUNALIADA je tradicionalno sre?anje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Je dvodnevni dogodek, kjer se poleg razstave komunalne opreme udeleenci pomerijo v delovnih in portnih tekmovanjih. Dogodka se po navadi udelei preko 2.500 ljudi.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 1 od 8