Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

ZETRIS - igra za Android

igra_1Namen igre ZEOS Zetris je razporediti padajo?e kose odpadne elektri?ne in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO) v razli?ne koe glede na tip OEEO. Med igranjem kosi OEEO padajo (igralec nima vpliva na njihovo gibanje), medtem pa igralec premika koe (zbiralnike) v spodnjem delu zaslona s ciljem, da vsak kos OEEO kon?no pade v zbiralnik, kamor spada glede na shemo lo?evanja OEEO drube ZEOS. Uspeno in neuspe?no zbrani odpadki tekom igre se obra?unavajo kot pozitivne oziroma negativne to?ke. Cilj igre je zbrati ?imve? to?k, torej uspeno razporediti kar najve? kosov padajo?e OEEO v primerne zbiralnike.

igra_2

 

Namesti: ZEOS_Zetris.apk

Navodila: ZEOS_Zetris_Navodila.pdf