Zbiranje

Količina odpadne električne in elektronske opreme narašča vsako leto. Ne gre samo za količino, ki je zaskrbljujoča ampak tudi za nevarne snovi, ki jih odpadna oprema vsebuje. To so snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, svinec, živo srebro in kadmij, ki lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Končni uporabniki električne in elektronske opreme  so pripravljeni reciklirati ko bo le ta postala odpadek. Vendar zaradi pomanjkanja informacij kaj se reciklira in kje so zbiralniki za tovrstno odpadno opremo, le ta odpadek konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagališčih.  Odlaganje odpadne električne in elektronske opreme na nepravem mestu lahko povzroči onesnaževanje tal s strupenimi snovi ki škodujejo živalim in na koncu na zdravje ljudi.

Zato je tudi pomembno, da se iz odpadne električne in elektronske opreme ne odstranjuje posameznih delov oziroma komponent.

OEEO lahko brezplačno oddate:

  • v zbirnem centru pri izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki v vaši občini
  • ob nakupu novega aparata pri trgovcu
  • v času akcij zbiranja OEEO
  • v eni od zbiralnic ZEOS