Obdelava in predelava odpadne opreme

Dvigovanje ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo vpliva na pravilno zbiranje odpadne opreme, kar posledično omogoča nadaljnjo obdelavo in predelavo.

Vsa zbrana OEEO se obdela in reciklira v skladu z obstoječimi predpisi in dovoljenji s katerimi razpolagamo. Obdelava se vrši v Sloveniji za tiste skupine OEEO, za katere v Sloveniji obstaja ustrezna tehnologija. Tako se odstranijo ohišja, kabli, steklo, plastika, tonerji, baterije, elektromotorji, kondenzatorji, tiskana vezja,…

Za slikovne cevi, ki se odstranijo iz TV in monitorjev in za hladilno zamrzovalne aparate pa zagotavljamo čezmejno premeščanje v tujino, ker v Sloveniji ni ustreznega obrata za predelavo navedenih vrst OEEO. Tako zagotavljamo, da se tudi tovrstni odpadki obdelajo in reciklirajo na učinkovit in pravilen način.