ZAKLJUČEK AKCIJE »E-ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!« v POMURJU

ZAKLJUČEK AKCIJE »E-ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!« v POMURJUV petek, 12.4.2013, se je z razglasitvijo zmagovalcev na Radiu Murski val, zaključila zelo uspešna akcija »E-odpadke ločuj in okolje varuj!« , ki smo jo izvedli skupaj z družbo Saubermacher-Komunala d.o.o. ter ob medijski podpori Radia Murski val. V akciji je sodelovalo 24 šol iz levega brega Mure in skupaj so učenci, ob pomoči vsega lokalnega prebivalstva iz kar 18 občin, zbrali preko 235 ton odpadnih električnih aparatov in baterij.

Rezultat je več kot odličen, saj zbrana količina predstavlja skoraj dva- kratno količino odpadne električne in elektronske opreme, zbrane pri izvajalcu javne sluzbe Saubermacher-Komunala d.o.o. v enem letu.

Vse šole so se odrezale nad vsemi pričakovanji zato smo najboljše med njimi tudi nagradili.

Najbolje se je odrezala Osnovna šola Beltinci, ki je zbrala kar 288.035 točk in si s tem prislužila koncert za celotno šolo. Sledita ji Osnova šola Puconci z 269.441 točkami in nagrado 4-urnim kopanjem v termah Vivat in Osnovna šola II v Murski Soboti, ki je zbala 215.106 točk ter si prislužila nagrado Pomurskih mlekarn.

Nagradili pa smo tudi šole, ki so zbrale največ točk na učenca. V tej skupini, je bila najboljša Osnovna šola Šalovci s 165.111 točkami ter osvojitvijo nagradnega ogleda kino predstave z avtobusnim prevozom. Sledita pa ji šoli OŠ Kobilje s 93.799 točkami (kopanje v Termah Moravske toplice) in DOŠ Prosenjakovci s 105.552 točkami (nagrada Panvita).

Ob tej priliki bi se želeli zahvaliti tudi sponzorjem, ki so prispevali dodatne nagrade za šole in s tem izrekli podporo naši akciji in angažiranju vseh udeležencev v njej.
Poleg nagrajenih šol, smo podelili še pet praktičnih nagrad posameznikom, ki so prinesli E-odpadke v enega od zbirnih centrov, dva nagrajenca pa sta prejela nov hladilnik.

Akcija se je izkazala za zelo uspešno za kar se moramo zahvaliti vsem udeležencem in pa našim partnerjem. Še enkrat se je pokazalo, da se s skupnimi močmi lahko naredi zelo veliko v dobrobit vseh nas in našega okolja. Upamo in verjamemo, da bomo v Pomurju tako akcijo še kdaj ponovili in presegli že tako odlične rezultate.

zakljucek_pomurje_1zakljucek_pomurje_2zakljucek_pomurje_3zakljucek_pomurje_5zakljucek_pomurje_6zakljucek_pomurje_7zakljucek_pomurje_8