Okolje, julij 2013

Print, strani 36, 37 in 38

Okolje, julij 2013 Lastništvo nad OEEO naj pripada proizvajalcem

Mag. Emil Šehič, direktor sheme ZEOS za ravnanje z OEEO in OPBA, ocenjuje, da je pri zbranih in obdelanih količina odpadkov bisrvena rast. Tako je bilo tudi lani.