Error
  • XML Parsing Error at 1:2305. Error 9: Invalid character
?asopis, strani 7, 8, 12, 13 in 14

?istko, julij 2013 Spoznavanje ustreznega lo?evanja odpadne elektronske in elektri?ne opreme tudi z E-transformerjem

Akcija "odlo?uj! Odpadno elektri?no in elektronsko opremo" sedaj tudi v ob?ini Kidri?evo.

Print, strani 36, 37 in 38

Okolje, julij 2013 Lastništvo nad OEEO naj pripada proizvajalcem

Mag. Emil Šehi?, direktor sheme ZEOS za ravnanje z OEEO in OPBA, ocenjuje, da je pri zbranih in obdelanih koli?ina odpadkov bisrvena rast. Tako je bilo tudi lani.

Print, stran 9

naslov Sedemsto telefonov – en zlat prstan

Ekipa družbe Zeos v sklopu projekta LIFE+ s pomo?jo multimedijskega vozila e-transformer že skoraj deset mesecev po Sloveniji opozarja na pravilno ravnanje in recikliranje odpadne elektri?ne in elektronske opreme.

Web

Skupnostobcin.si, 29. 7. 2013 E-transformer ozaveš?a o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Zeos d.o.o., ki v imenu prozvajalcev in uvoznikov EE opreme izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osveš?evalne akcije po slovenskih ob?inah in šolah.

www.skupnostobcin.si/.../TN_st._29_19.7.2013_-_26.7.2013.pdf

Web

naslov E-transformer ozavestil dobro tretjino Slovencev o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

ZEOS d.o.o., ki v imenu proizvajalcev in uvoznikov EE opreme kot skupna shema ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO) ter shemo ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osveš?evalne akcije po slovenskih ob?inah in šolah.

www.e-utrip.si/snd/3436-e-transformer-ozavestil-dobro-tretjino-slovencev-o-pravilnem-ravnanju-z-e-odpadki-in-odpadnimi-baterijami

Web

Kostak.si, 26. 7. 2013 Poletna akcija zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme

Podjetje ZEOS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem KOSTAK d.d. organizira akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadki), ki bo potekala od 1. 8. 2013 do 12. 9. 2013.

www2.kostak.si/novice.aspx?ID=348

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 24