Intervju - Koroški radio

Intervju - Koroški radioKAKO SMO SE ODREZALI?

Z eno besedo izredno! Korošci ste v osveščevalno zbiralni akciji v slabem mesecu dni zbrali 196 ton odpadne EE opreme oz. več kot 2,5 kg/prebivalca. S tem je ta akcija postala najuspešnejša do sedaj. V akciji, ki sta jo organizirata družbi ZEOS ter Gorenje Surovina skupaj s Koroškim radiem je sodelovalo 17 osnovnih šol, od Mislinje do Črne na Koroške na eni in Radelj ob Dravi na drugi strani.

Sodelovanje vseh je bilo izjemno in presega vsa pričakovanja. Kako dober rezultat je dosežen, pove podatek, da je zbrana količina večjaod količine odpadne EE opreme, ki jo je Koroška zbrala v preteklem letu. Če dodam še podatek, da povprečno v Sloveniji zberemo in obdelamo dobrih 5 kg teh odpadkov na prebivalca letno, vi pa ste jih uspeli v dobri polovici meseca zbrati kar 2,7 kilograma teh odpadkov na prebivalca Koroške, potem je akcija na Koroškem vredna vse pohvale.

Po končnih podatkih 26.10., je v akciji zbrano 1.090 velikih gospodinjskih aparatov, 3.033 televizijskih sprejemnikov, 7.599 malih gospodinjskih aparatov, 13.882 kosov drobne elektronske opreme, 5.159 plinskih sijalk in varčnih sijalk ter 113.782 kosov baterij.

Poudarili bi radi, da s takšnim pozitivnim odnosom do okolja naredimo veliko dobrega. Zagotavljamo, da z ustrezno obdelavo in predelavo teh odpadkov odstranimo vse okolju škodljive materiale in komponente, pridobimo sekundarne surovine in s tem ohranjamo naravne vire, pri tem pa dodatno ustvarjamo še kako potrebna delovna mesta.

KAJ PA E-TRANSFORMER

E-TRANSFORMER je multimedijsko vozilo, ki smo ga v ZEOSu naredili v sklopu vse slovenske ozaveščevalne akcije ravnanja z odpadno EE opremo z imenom ODLOČUJ ! Torej odloči se in loči e-odpadke. Projekt je sofinancirala EU komisija fundacije LIFE+ in MKO RS.

Namen E-transformerja je, da prebivalcem predstavi pomen ločenega zbiranja e-odpadkov, da jih informira o načinu in možnostih ločenega zbiranja ter da dejansko spremeni vedenja posameznikov, ki še ne ločujejo e-odpadkov od ostalih odpadkov. Obiskovalci tako spoznajo razloge za ločevanje e-odpadkov, proces obdelave in predelave ter si ogledajo tovrstne odpadke razgrajene. Vozilo se je prvič v šolah predstavilo prav na Koroškem. E-transformer je obiskal 7 v akciji sodelujočih osnovnih šol, vsebino si je ogledalo preko 2.000 učencev. Učencem so bili razdeljeni letaki z okoljsko vsebino, povabljeni so bili k raznim okoljskim delavnicam, njihovo sodelovanje bo še posebej nagrajeno. Več vsebine o akciji ODLOČUJ si seveda lahko ogledate na naši spletni strani www.life.zeos.si.

Verjamemo, da je osveščanje, še posebej otrok in mladine, posebej pomembno za dolgoročno učinkovit sistem ravnanja z odpadki in da je tudi to razlog za tako izjemen rezultat akcije na Koroškem.

debata_koroski_radio_2debata_koroski_radio_3debata_koroski_radio_4debata_koroski_radio_5debata_koroski_radio_6