• Slovenija uspena pri recikliranju
  carobni dan 2

  Po podatkih Dravnega statisti?nega urada RS Slovenije je naa drava lani reciklirala skoraj 58 odstotkov v tem letu nastalih komunalnih odpadkov. To je 35 odstotnih to?k ve? kot v letu 2010 in okoli tiri odstotne to?ke nad ravnijo lanskega leta.

  Najve? komunalnih odpadkov je nastalo v obalno-kraki statisti?ni regiji (577 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statisti?ni regiji (329 kilogramov na prebivalca). Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih lo?eno. Dele lo?eno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejnje leto znial z 69 na 67 odstotkov.

  Read more...
 • Evropski teden zmanjevanja odpadkov je spet tu

  V ?asu letonjega Evropskega tedna zmanjevanja odpadkov, ki poteka med 18. in 26. novembrom, se posve?a posebno pozornost temi ponovne uporabe. V sklopu tega tedna se vsako leto izvaja ve? kot 25 tiso? komunikacijskih ukrepov v 28 dravah.

  Po vsej Sloveniji in Evropi se v tem tednu tudi letos e odvijajo aktivnosti, katerih cilj je spodbuditi razpravo o u?inkoviti rabi virov in kronem gospodarstvu ter promovirati trajnostno naravnane prakse.

  Read more...
 • Bili smo na odprtju Gorenjevega Studia v Velenju
  carobni dan 2

  V ?etrtek 16. novembra smo se udeleili odprtja prenovljenega Gorenje Studia v Velenju, na novi / stari lokaciji (ob Gorenje Servis).

  Pred studiem smo postavili naega na novo oble?enega E-transformerja skupaj z E-kolesom, ECI pa je navdueval vse obiskovalce s svojimi nor?ijami.

  Read more...

Eko semafor:

eko_semafor

Prijava na E-transformer:

e_transformer

Kje potuje E-transformer:

pot

ZETRIS - Igra za Android:

pot