Error
  • XML Parsing Error at 1:2255. Error 9: Invalid character

Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne šole

Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne šoleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im šolam pri izvajanju projektne akcije »EKO terminali« v okviru vseslovenskega ozaveš?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

Omenjena akcija je del projekta "Life+ Slovenska OEEO kampanja", katere nosilec je podjetje ZEOS d.o.o. S projektom želimo na podlagi razli?nih aktivnostih informirati širšo javnost in šolsko mladino o pomembnosti lo?enega zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA).

V okviru omenjene akcije smo na 80 slovenskih šol postavili 80 EKO-terminalov, namenjenih posredovanju EKO vsebin pa tudi drugih zanimivih vsebin na posamezni šoli. Šole, ki so do 23.11.2012 vzpostavile EKO terminale, so si zagotovile sodelovanje v nate?aju za nagrado

»Izlet v Gardaland za en razred!«,

Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne šole

Za najhitrejšo se je izkazala OŠ F. S. Finžgarja Lesce, ki ji za nagrado iskreno ?estitamo.

Fotografije vzpostavljenih EKO-terminalov, si lahko ogledate na našem FB, na linku https://www.facebook.com/Odlocuj.

Podelitev nagrade bo na Gospodarskem Razstaviš?u v Ljubljani, v ?etrtek 29.11.2012.

?ESTITAMO NAGRAJENI ŠOLI!