Error
 • XML Parsing Error at 1:2305. Error 9: Invalid character
 • »E - odpadke lo?uj in okolje varuj!«

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osveš?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osveš?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osveš?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih služb ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne šole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne šoleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im šolam pri izvajanju projektne akcije »EKO terminali« v okviru vseslovenskega ozaveš?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...