Eko semafor

Legenda:

 

 

 

Cilj zbiranja, ki nam ga določa EU in nacionalna zakonodaja, je izračunan na podlagi količin e-opreme, dane na trg RS ter zbrane količine odpadne e-opreme.

Formula se glasi:
Delež (%) = zbrana odpadna e-oprema (v aktualnem letu) / e-oprema dana na trg RS (povprečje preteklih 3 let)

Cilj za leto 2016 je zbrati 45% od količin danih na trg v preteklih 3 letih, za leto 2020 pa kar 65%.

Zbrana odpadna električna in elektronska oprema glede na dano na trg po posameznih regijah v Sloveniji in skupaj.

Kliknite na semafor za natančnejši pregled zbiranja po mesecih!