ZETRIS - igra za Android

igra_1Namen igre ZEOS Zetris je razporediti padajoče kose odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO) v različne koše glede na tip OEEO. Med igranjem kosi OEEO padajo (igralec nima vpliva na njihovo gibanje), medtem pa igralec premika koše (zbiralnike) v spodnjem delu zaslona s ciljem, da vsak kos OEEO končno pade v zbiralnik, kamor spada glede na shemo ločevanja OEEO družbe ZEOS. Uspešno in neuspečno zbrani odpadki tekom igre se obračunavajo kot pozitivne oziroma negativne točke. Cilj igre je zbrati čimveč točk, torej uspešno razporediti kar največ kosov padajoče OEEO v primerne zbiralnike.

igra_2

 

Namesti: ZEOS_Zetris.apk

Navodila: ZEOS_Zetris_Navodila.pdf