Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

Eko semafor

Legenda:

 

 

 

Cilj zbiranja, ki nam ga dolo?a EU in nacionalna zakonodaja, je izra?unan na podlagi koli?in e-opreme, dane na trg RS ter zbrane koli?ine odpadne e-opreme.

Formula se glasi:
Dele (%) = zbrana odpadna e-oprema (v aktualnem letu) / e-oprema dana na trg RS (povpre?je preteklih 3 let)

Cilj za leto 2016 je zbrati 45% od koli?in danih na trg v preteklih 3 letih, za leto 2020 pa kar 65%.

Zbrana odpadna elektri?na in elektronska oprema glede na dano na trg po posameznih regijah v Sloveniji in skupaj.

Kliknite na semafor za natan?neji pregled zbiranja po mesecih!